Przedmowa do Listu do Rzymian. Pastor Marek Głodek

Wysłuchaj kazania…