Najbliższe nabożeństwa

W związku z zaleceniami Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP oraz Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, Rada II Zboru Chrześcijan Baptystów „Blisko Boga” w Warszawie podjęła decyzję o odwołaniu nabożeństw i wspólnych spotkań w terminie od 14 marca do 28 marca 2020. Najbliższe nabożeństwo odbędzie się w niedzielę 29 marca 2020 roku o godzinie 11.00. Termin ten […]