Królestwo Boże część 2. Pastor Włodzimierz Tasak

Wysłuchaj kazania…