Moc Słowa w głoszeniu Chrystusa ukrzyżowanego. Janusz Sylwestrowicz

Wysłuchaj kazania…