Wprowadzenie do Listu do Rzymian. Janusz Sylwestrowicz

Wysłuchaj kazania…

List do Rzymian 1:1, 15:14-24