W oczekiwaniu na przyjście Jezusa. Pastor Marek Głodek

Wysłuchaj kazania…