Pierwszy Kościół i już pierwsze problemy Kościoła. Tomasz Borowik

Wysłuchaj kazania…

2 List do Tesaloniczan 1-3