Królestwo Boże część 1. Pastor Włodzimierz Tasak

Wysłuchaj kazania…