Zaufanie w czasie burzy. Pastor Marek Głodek

Wysłuchaj kazania…