Uświęcenie. Pastor Marek Głodek

Wysłuchaj kazania…