Wielki Piątek 2018. Pastor Marek Głodek

Wysłuchaj kazania…