Wyznaj swój grzech. Pastor Marek Głodek

Wysłuchaj kazania…