Walka z życiem aż do zwycięstwa. Pastor Włodzimierz Tasak

Wysłuchaj kazania…