Skutki wiary przerastają najśmielsze oczekiwania. Pastor Włodzimierz Tasak

Wysłuchaj kazania…