Koalicja na rzecz ewangelii czyli The Gospel Coalition

Trzeba bowiem, aby biskup, jako szafarz Boga, był nienaganny, niezarozumiały, nie skory do gniewu, do nadużywania wina, awantur, aby nie szukał nieczystych korzyści, ale był gościnny, kochający dobro, rozsądny, sprawiedliwy, pobożny, powściągliwy, trzymający się wiernej wykładni nauki, aby był zdolny także podnosić na duchu przez zdrowe nauczanie i zawstydzać tych, którzy się przeciwstawiają.

(Tytusa 1,7-9)

Znaczną część Nowego Testamentu stanowią listy apostolskie, w których autorzy nie tylko zachęcali wierzących do wzrostu w wierze, ale też wykładali istotę ewangelii, korygowali głoszone przez odstępców błędy, a także przeciwstawiali się pierwszym herezjom. Chrześcijaństwo nie jest bowiem jakimś otwartym orędziem o bliżej nieokreślonej Bożej miłości. Jest „wąską drogą” podążania za Jezusem, Synem Bożym, który swoją śmiercią na krzyżu wyjednał dla tych, którzy w Niego uwierzą, ocalenie od gniewu Bożego i który zamieszkuje w nich poprzez swego Ducha Świętego, by przemieniać ich charakter tak by stali się do Niego podobni.

Historia kościoła obfituje w zmagania o to, by utrzymać zdrową naukę, właściwe przesłanie ewangelii, by obronić je przez zniekształceniami, rozmyciem, czy wręcz przed zastąpieniem przez błędne doktryny. Nawet dziś, w środowisku ewangelikalnego protestantyzmu prawda ewangelii znajduje sporo zagrożeń, czy to ze strony teologii liberalnej, czy ze strony zwolenników kościoła przyjaznego osobom poszukującym swej duchowej drogi (tzw. ruch seekers friendly). Niektórzy kaznodzieje amerykańskich mega-zborów zamieniają ewangelię o Jezusie, której sednem jest Bóg, Jego dzieło i Jego chwała, na ubrane w język współczesnej terapii psychologicznej przesłanie o osobistym rozwoju, zdrowiu psychicznym i fizycznym oraz samorealizacji, których sednem jest człowiek i jego dobrobyt.

Wśród obrońców dobrej nowiny, już w nowym milenium, duże znaczenie zaczęła zyskiwać Koalicja na rzecz ewangelii (The Gospel Coalition), porozumienie przywódców kościołów ewangelikalnych wyznających szeroko rozumianą teologię reformowaną, zainicjowane w 2005 roku przez D. A Carsona i Timothy Kellera.

Kim są inicjatorzy porozumienia?

D. A. Carson urodził się w 1949 roku w Montrealu w Kanadzie, ale mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Studiował najpierw matematykę i chemię, następnie teologię, by w 1975 roku uzyskać doktorat z Nowego Testamentu w Emmanuel College w Cambridge. Od 1978 roku jest wykładowcą w Trinity Evangelical Divinity School w Chicago. Jest jednym z najwybitniejszych współczesnych teologów ewangelikalnych, bardzo wnikliwym studentem Bożego Słowa oraz autorem wielu książek dotyczących egzegezy biblijnej i praktyki życia chrześcijańskiego.

Timothy Keller urodził się w 1950 roku w Allentown w Pensylwanii, studiował w Gordow-Conwell Theological Seminary a następnie w Westminster Theological Seminary. Obecnie jest pastorem Kościoła Prezbiteriańskiego Odkupiciela na Manhatanie w Nowym Jorku. Kościół ten został założony przez niego przy współudziale jego żony Kathy oraz trzech synów w 1989 roku, a obecnie gromadzi co tydzień blisko 6000 osób na pięciu nabożeństwach. Timothy Keller jest również autorem wielu książek na temat apologii chrześcijaństwa, homiletyki i codziennego życia naśladowców Jezusa.

Jakie cele stawia sobie Koalicja na rzecz ewangelii?

Koalicja na rzecz ewangelii powołana została po to, by umacniać i kształcić obecnych oraz przyszłych przywódców Kościoła poprzez obronę właściwej nauki i ponowne skupienie się na sednie ewangelii tak w nauczaniu jak i w praktyce życia chrześcijańskiego. Cel ten realizowany jest poprzez regularnie organizowane konferencje, także przez rozbudowaną stronę internetową (obecnie The Gospel Coalition ma swe osobne strony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii), a także przez publikację książek oraz artykułów promujących powrót do sedna ewangelii.

Działania koalicji koordynuje jej rada, w której skład wchodzi 55 osób, pastorów liderów służb czy organizacji misyjnych oraz wykładowców seminariów teologicznych. Oprócz D A Carsona i Tima Kellera są wśród nich John Piper, Mark Dever, Kevin DeYoung, Albert Mohler, Ligon Duncan i David Platt. Jedni reprezentują środowiska reformowanych baptystów, inni – kościoły prezbiteriańskie i reformowane.

Polskie echa działania koalicji na rzecz Ewangelii

Chociaż The Gospel Coalition działa przede wszystkim w anglojęzycznym świecie chrześcijańskim, jednak swoją służbą zainspirowała też wierzących w Polsce. W 2009 roku powstało stowarzyszenie „Razem dla ewangelii”, które na swej stronie internetowej określa się jako „inicjatywa chrześcijan z różnych kościołów ewangelicznych, złączonych wspólnym pragnieniem głoszenia Ewangelii i troski o zdrową naukę biblijną”. Stowarzyszenie to stawia sobie podobne cele co TGC, również publikuje książki i organizuje konferencje. Na jednej z nich głównym mówcą był współtwórca koalicji na rzecz ewangelii, D A Carson. Więcej o działalności stowarzyszenia można przeczytać na jego stronie internetowej: http://www.razemdlaewangelii.pl/

Dostępne są też w polskim przekładzie książki kilku pastorów należących do rady TGC, Tima Kellera („Bóg, czy są powody, żeby wierzyć” oraz „Bóg marnotrawny”), D A Carsona („Wezwanie do duchowej odnowy”, „Panie jak długo refleksje o istocie cierpienia i zła”), Johna Pipera („Nie zmarnuj życia”, „50 powodów dla których umarł Jezus”, „Czego Jezus żąda od świata), czy Marka Devera („Jak wygląda zdrowy kościół?”). Chociaż niektóre z tych książek wydają się jakby wydane w pośpiechu, jednak wszystkie prezentują solidną naukę chrześcijańską i są godne polecenia.

Cieszy mnie każda inicjatywa na rzecz zespolenie wysiłków by głosić wspaniałą nowinę o zbawieniu i nowym życiu w Jezusie Chrystusie. Sam wiele skorzystałem z dorobku sygnatariuszy The Gospel Coalition. Mam nadzieję, że udało mi się niniejszym artykułem przybliżyć nieco działalność tego grona. Więcej informacji zainteresowany czytelnik znajdzie na stronie internetowej: https://www.thegospelcoalition.org/

Janusz Sylwestrowicz