Starożytni poganie, współcześni ateiści. Janusz Sylwestrowicz

Wysłuchaj kazania…

List do Rzymian 1:18-23