Czy Chrześcijanie powinni obchodzić Halloween? Pastor Marek Głodek

Wysłuchaj kazania…