Święto reformacji – sprawiedliwi w Chrystusie. Janusz Sylwestrowicz

Wysłuchaj kazania…

List do Rzymian 4:1-8