Dziedzictwo i świadectwo dzieci bożych. Pastor Marek Głodek

Wysłuchaj kazania…