12 lekcji Wielkanocnych. Pastor Włodzimierz Tasak

Wysłuchaj kazania…