Ja, ślepy Bartymeusz. Pastor Włodzimierz Tasak

Wysłuchaj kazania…