Wiara nie jest rzeczą wszystkich. Pastor Marek Głodek

Wysłuchaj kazania…