Każdy stanie przed Bożym, bezstronnym sądem. Janusz Sylwestrowicz

Wysłuchaj kazania…

List do Rzymian 2:6-11