Nadzieja matką wytrwałych. Pastor Włodzimierz Tasak

Wysłuchaj kazania…