Przebaczyć i zapomnieć. Pastor Włodzimierz Tasak

Wysłuchaj kazania…