Z Bogiem wszystko jest możliwe. Konrad Okrasiński

Wysłuchaj kazania…

ewangelia św. Łukasza 1:1-45