Sola Scriptura w XXI wieku. Pastor Włodzimierz Tasak

Wysłuchaj kazania…