Przyziemne troski w życiu Jezusa? Tomasz Borowik

Wysłuchaj kazania…

ew. Marka 8:14-21