Przeszkody i „dobre rady” w życiu chrześcijanina? Tomasz Borowik

Wysłuchaj kazania…

List do Rzymian 1:13