Poznawanie Boga. Pastor Włodzimierz Tasak

Wysłuchaj kazania…