Paweł powołany. Pastor Marek Głodek

Wysłuchaj kazania…