Panowanie i królowanie w Jezusie. Pastor Marek Głodek

Wysłuchaj kazania…