Obłuda w Starym i Nowym Przymierzu. Pastor Marek Głodek

Wysłuchaj kazania…