Nadzieja życia wiecznego. Pastor Marek Głodek

Wysłuchaj kazania…