List do Rzymian rozdział 1. Pastor Marek Głodek

Wysłuchaj kazania…