Łaska i pokój. Pastor Marek Głodek

Wysłuchaj kazania…