Jezus jest Panem. Pastor Marek Głodek

Wysłuchaj kazania…