Czym jest ewangelia Chrystusowa? Janusz Sylwestrowicz

Wysłuchaj kazania…

List do Rzymian 1:16-18