Bezbożność i nieprawość. Pastor Marek Głodek

Wysłuchaj kazania…